300

כיתת אמן – גיא ויהל

21:00 / 9.8 / יום רביעי


תחילת כיתת האמן – 21:00

פתיחת דלתות – 20:30