0

Creative Mornings TLV

8:30 / 26.10 / יום חמישי


ההרשמה הינה דרך אתר Creative Mornings Israel
מוזמנים ללחוץ על התמונה ולהירשם!

תערוכות וכנסים נוספים:

רוטשילד פינת קובן – רוני קובן פוגש את אתגר קרת

24.10 20:30

Creative Mornings TLV

26.10 8:30

ערב סיפורים אמיתיים 11 בנושא פרופורציות

30.11 20:30