250

מועדון כתב #10

20:30 / 25.10 / יום חמישי


6 כותבים

3 סבבים

2 מילים מנוגדות

אתם מכריעים!