220

מועדון כתב #8

20:30 / 21.6 / יום חמישי


שישה כותבים
שלושה סבבים
שתי מילים מנוגדות
הקהל יכריע