רשת מרכז אדמונד דה רוטשילד מיועדת לבוגרות ולבוגרים של התוכנית לפיתוח מקצועי של מרכז אדמונד דה רוטשילד. המרכז, מייסודה של קרן אדמונד דה רוטשילד, פועל לקידום וטיפוח אמנים.ות ומעצבים.ות בשנים הראשונות לאחר סיום הלימודים הגבוהים בתחומי האמנות והעיצוב בארץ. פעילות המרכז מתמקדת בהענקת כלים לפיתוח כישורים מקצועיים ליוצרות וליוצרים בראשית הדרך.
מטרת הרשת לעודד השתלבות בשדה האמנות והעיצוב ולייצג מגוון קבוצות וזהויות של החברה הישראלית. האמנים.ות והמעצבים.ות הם שותפות ושותפים פעילים במימוש ייעוד הרשת ויישום ערכי משפחת רוטשילד לקידום שוויון, יצירה וביטוי עצמי.
המרכז מטפח שיתופי פעולה בין חברי.ות הרשת ומזמין אותם.ן ליזום ולהוביל פרויקטים בתחומי האמנות והעיצוב בארץ ובחו"ל.