בנובמבר 2021 נפתחה החממה הראשונה לאמנות ועיצוב של מרכז אדמונד דה רוטשילד לבוגרי.ות התוכנית לפיתוח מקצועי. החממה היא חלק מפעילות המרכז, המסייע לאמנים.ות ולמעצבים.ות צעירים.ות לבסס את מעמדם.ן בשדה המקצועי.
בכל שנה, לפני פתיחת החממה, מפרסם המרכז קול קורא לבוגרי.ות התוכנית לפיתוח מקצועי. ועדת שיפוט, הכוללת אוצרים.ות, אמנים.ות ומעצבים.ות, בוחרת כעשרה משתתפים.ות מתחומי העיצוב והאמנות.
המשתתפים.ות בחממה מקבלים.ות מענק כספי עבור השתתפותם.ן, ליווי צמוד של צוות החממה, מפגשי העשרה וסדנאות.