• 2.8.21
  • 19:00

מעצבים ספרים – רב שיח בהשתתפות מיכאל גורדון | עדה ורדי | נדב שלו | קרן וגולן גפני