• 19.7.21
  • 19:00

מעצבים אותיות – רב שיח שיח בהשתתפות ינק יונטף | מיכל סהר | אברהם קורנפלד