• 5.8.23
  • 12:45

שיח גלריה בתערוכה "בינג'" | שירה גלעדי